geschiedenis fanfare

Sint Cecilia Wolvertem anno 1873


koninklijke fanfare 'Sint Cecilia' werd te Wolvertem gesticht op 25 April 1836 onder de hoge bescherming van Prins van Thurn en Taxis, van Baron van der Linden d' Hoogvorst, burgemeester van Wolvertem en Meise, een van de stichters van de Belgische onafhankelijkheid in 1830, van Messire François D' Opdorp en van de burggraaf de Spoelberch, die er noodzakelijk de erevoorzitters waren.


De jonge fanfare kreeg vanaf 1838 van het provincie-bestuur een toelage van 150 fr.bestemd, als aanmoediging tot het beoefenen van de muziekkunst, om nieuwe instrumenten te betalen, het ereloon van de leraar, de huur van het lokaal, enz... : de fanfare kreeg nadien nog meer provinciale toelagen. In 1840, telde ze 21 uitvoerende leden en 10 ereleden, die respectievelijk 23 fr., 81 en 45 fr. als jaarlijkse bijdrage betaalden. In 1859, liepen die bedragen respectievelijk op tot 126 en 120 fr., hetgeen zeer hoog was voor die tijd.


In 1841, telde de maatschappij 3 trombones, 2 hoorns en 1 signaal hoorn, 3 trompetten en twee sleuteltrompetten, twee klephoorns ( cornet à piston) waarvan er een gehouden werd door Joseph van Humbeeck, zoon van de voorzitter, 1 ophicleïde en 1 ophicleïde-alto, 1 grote trom en 4 jonge uitvoerders voor de roertrommel.


Sint Cecilia anno Wolvertem 1899


In 1858 heeft de maatschappij 4 maal vergaderd om feesten bij te wonen, en 60 maal om te herhalen. In 1859, werd een afschrift van het reglement gezonden aan de heer Commissaris van het Arrondissement Brussel, maar de tekst ervan is niet bewaard gebleven. Van 1864 af na de inhuldiging van de nieuwe schoollokalen in de Hoogstraat, had de prijsuitdeling plaats voor alle kinderen van de gemeente : de fanfare nam er deel aan, en speelde de Brabançonne voor elke eerste prijs. In 1873, deed Ridder Egide Pangaert d'Opdorp,  Burgemeester van Wolvertem, provinciaal raadslid en lid van de bestendige deputatie , ere-voorzitter van de Fanfare, een gift aan de maatschappij van een zeer mooi fluwelen vaandel, met de familiewapenschilden van de schenker ingewerkt.


Dit vaandel bestaat nog steeds en wordt nog steeds meegedragen op muzikale uitvoeringen.  Rond 1895 had het Sinte Cecilia feest plaats 's maandags (verloren maandag) en dinsdags na nieuwjaar: de dag begon met het bijwonen van de mis te 10u. De volgende muziekstukken werden uitgevoerd : "Tannhauser" ( Wagner) en "Oberon" ( Weber) enz.. Op de spijskaart stond, buiten soep, soepvlees en een schotel met gebraad, vette kippen en konijnen met een halve fles wijn per lid , een echte luxe in voor die tijd, en een nagerecht bestaande uit verscheidene vruchten. Rond 1900 zien wij als ere-voorzitter Edmond Goethals, senator, wonende op het kasteel van Imde. De inzegening van dit vaandel werd gevolgd door een concert en werd de milde schenker bedankt. Ter gelegenheid van de huwelijken van Marie-Thérèse Goethals in 1903 en Madeleine Goethals in 1905 werd er 's namiddags een concert gegeven in het Kasteel te Imde.  De eerste voorzitter van de fanfare was burgemeester Jean-Baptiste Van Humbeeck ( 1836-1860). 


Vlamo wil de instrumentale amateurmuziekbeoefening binnen de Vlaamse Gemeenschap valoriseren, als een volwaardige discipline binnen de amateurkunstensector en binnen het brede veld van kunst en cultuur.


VLAMO

Website van de gemeente Meise. Bekijk ook de handige UIT kalender met alle culturele aktiviteiten die plaatsvinden in de gemeente.


Meise

Deze website biedt u ook toegang tot het digitale documentatie- en informatiecentrum Vlaamse Rand. Dit is een verzamelpunt voor alle geschiedkundige, beleidsmatige, statistische, wetenschappelijke en andere informatie over de regio.De Vlaamse Rand

Deze website van geeft u een overzicht van alle vertoningen en activiteiten in het cultuurhuis te Meise.


De Muze van Meise

Meise Cultuurraad.


cultuurraad