verhuur zaal

Verhuur 0470 10 25 17

Feestzaal Sint Cecilia Wolvertem

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VERENIGINGEN UIT MEISE WOLVERTEM
Tarief A :  355 €


* * Erkende Socio-Culturele verenigingen en/of privé personen uit de gemeente Meise-Wolvertem.

 

(enkel huur zonder keuken, elektriciteit, verwarming, schoonmaak )

 

* Keuken + 50€ , Elektriciteit 0,26 € per KWH, verwarming 12 € per uur draaitijd.


* zaal poetsen door schoonmaakfirma ( 150 € - zonder keuken,  met keuken 250€)

 


Een VOORSCHOT VAN 800 €  waarvan het huurbedrag 305€/350€ ten laatste binnen de 14 dagen na ondertekening van het contract dient overgeschreven te worden of via betaling in contanten.  Bovendien dient het saldo bedrag minimaal 2 weken voor de activiteit overgeschreven te worden of via betaling in contanten. Het voorschot bevat ( huur van de zaal + waarborg )


Bij de eindafrekening wordt het bedrag voor verwarming , elektriciteit en het verbruik van dranken berekend en samengeteld met de huurprijs en eventuele kosten (poetsploeg, beschadigingen, enz.)

Dit totaal bedrag wordt afgetrokken van het reeds ontvangen voorschot en het verschuldigde saldo wordt via overschrijving of in kontanten betaald. Ingeval dat het verbruik + huur lager is dan het betaalde voorschot zal de KF Sint Cecilia vzw dit bedrag op de rekening van de huurder overschrijven of in kontanten betalen.


 

Tarief B : 500€

privé personen buiten de gemeente of commerciele organisaties

( huur exclusief keuken, electriciteit, verwarming, schoonmaak)


* Keuken + 100€ , Elektriciteit 0,26 € per KWH, verwarming 10 € per uur draaitijd.

* zaal poetsen door schoonmaakfirma ( 150 € - zonder keuken,  met keuken 250€)

 

Een VOORSCHOT VAN 1000 €  waarvan het huurbedrag 1000 € ten laatste binnen de 14 dagen na ondertekening van het contract dient overgeschreven te worden of via betaling in contanten.  Bovendien dient het saldo bedrag minimaal 2 weken voor de activiteit overgeschreven te worden of via betaling in contanten. Het voorschot bevat ( huur van de zaal + waarborg )


Bij de eindafrekening wordt het bedrag voor verwarming , elektriciteit licht en het verbruik van dranken berekend en samengeteld met de huurprijs en eventuele kosten (poetsploeg, beschadigingen, enz.)

Dit totaal bedrag wordt afgetrokken van het reeds ontvangen voorschot en het verschuldigde saldo wordt via overschrijving of in kontanten betaald. Ingeval dat het verbruik + huur lager is dan het betaalde voorschot zal de KF Sint Cecilia vzw dit bedrag op de rekening van de huurder overschrijven of in kontanten betalen.

In deze zijn begrepen: gebruik van de feestzaal (zonder keuken) , buffet, het toneel, de vestiaire, het waterverbruik op de dag van de festiviteiten. De duur van de verhuring omvat de dag van het evenement en ½ -halve  dag  voor opruiming van feestzaal. De feestzaal kan voor meerdere dagen worden gehuurd en hiervoor zal een op aanvraag worden gemaakt. Verwarmingskosten zijn ten laste van de huurder en worden afzonderlijk aangerekend.


 

Toegang tot de zaal: in de mate van het mogelijke is de zaal beschikbaar de dag voor en de dag volgend op de verhuring.(1) Rechten, taksen, belastingen van gelijk welke aard die ingevolge de organisatie in de zaal zouden verschuldigd zijn, vallen ten laste van de huurder. Deze dient zelf de nodige formaliteiten te vervullen ter kwijting ervan.

 


Burgerlijke aansprakelijkheid: VOLLEDIG ten laste van de huurder gedurende de dagen dat de zaal hem ter beschikking staat. En dit met inbegrip van vandalisme, geluidsoverlast ten gevolge van de organisatie. De huurder is verplicht de activiteit te melden bij de gemeentelijke instanties.

De verzekering voor Objectieve aansprakelijkheid is steeds afgesloten door de verhuurder.

Een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij elke verhuring!
Huur Sint Cecilia Wolvertem

voorwaarden en intern reglement


Geen enkele wijziging mag door de huurder aan de bestaande installaties worden aangebracht, inclusief tap-, toog- en koelinstallaties. Ontbrekend en beschadigd materiaal: dient door de huurder binnen de acht dagen vergoed te worden.

De verhuurder zal zelf de herstelling laten uitvoeren of in de vervanging voorzien. Enkel kleefband is toegelaten om versieringen aan te brengen.


De verhuurder stelt geen personeel ter beschikking van de huurder.


Er zal gedurende de dagen dat de zaak ter beschikking staat van de huurder onvoorwaardelijke vrije toegang tot alle delen van het gebouw moeten verleend worden aan de effectieve leden van de beheerraad van de verhuurder en aan alle andere personen door deze raad aangesteld.


De huurder zal elke bestaande versiering en publiciteit die zich in de zaal bevindt laten hangen, ofwel deze -na voorafgaandelijk akkoord met de verhuurder- wegnemen op de dag van de festiviteiten en ze daarna onmiddellijk in goede orde terugplaatsen. De huurder heeft in GEEN geval recht tot onderverhuring. De huurder verbindt er zich toe vóór zijn vertrek: - de koelinstallatie, licht en verwarming (door in vorstvrij- stand te plaatsen) uit te schakelen. - alle vuren en verlichting te doven en alle buitendeuren met de sleutel te sluiten. Zoniet worden eventuele kosten aangerekend ( Minimum € 250 )


De sleutel dient de dag na het beëindigen van dit contract afgegeven te worden bij de verhuurder. ALLE dranken (Wijnen, bieren en frisdranken) worden enkel door tussenkomst van de verhuurder geleverd. Daartoe dient de huurder zijn behoefte tijdig (minstens 2 weken voorafgaandelijk het gebruik van de zaal) over te maken met behulp van een modelblad, bijgevoegd aan dit contract.


Een inventaris wordt –indien gewenst door de huurder gezamenlijk- opgesteld bij aanvang van de verhuring door de huurder of zijn vervanger en de verhuurder. Indien gebruik wordt vastgesteld van wijnen, bieren en frisdranken die niet geleverd werden via de verhuurder, zal deze overgaan tot het innen van een schadevergoeding, die kan oplopen tot 350€.


De huurder verklaart zich te zullen schikken naar de Wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd en kennis te hebben genomen van de artikels 383, alinea 1, en 386bis van het strafwetboek.(zie ook Art 4 van deze voorwaarden). De huurder verbindt er zich toe vóór het beëindigen van het contract: - alle tijdens de verhuring betreden en gebruikte lokalen en het gebruikte materiaal van de feestzaal opnieuw in orde en in onberispelijke staat te brengen. - tafels en stoelen af te kuisen en te schikken volgens uitgehangen plan.


Bij niet naleving van deze verbintenis verklaart de verhuurder zich bereid onmiddellijk bij het verstrijken van dit contract de nodige sommen beschikbaar te stellen om dit werk door derden te laten uitvoeren in overeenkomst met de verhuurder. De vloer van de feestzaal, WC, bergplaats en de andere gebruikte lokalen dienen gekuist te worden met water, waarin vaste of vloeibare zeep is opgelost. Het gebruik van chemische of bijtende oplosmiddelen is verboden.


Indien de huurder de zaal niet gebruikt zal het door hem betaalde voorschot slechts worden terugbetaald nadat de Raad van Bestuur van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia v.z.w. hierover een gunstige beslissing heeft genomen. Sterke dranken mogen in de zaal niet verkocht worden.


Het gebruik van friteuses is enkel toegelaten mits gebruik van vloeibare vetten.! De huurder is in kennis gesteld van de plaats en het gebruik van de brandblusapparaten, gasinstallatie en elektrische installatie. De huurder is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de nooduitgangen en zorgt er voor dat de nooduitgangdeuren tijdens de festiviteiten niet op slot zijn.


Bij gebruik van de afvalcontainer zal een vergoeding aangerekend worden (dagprijs INCOVO). Bij het begin en het einde van het gebruik van de zaal wordt telkens de stand van de uurmeter van de verwarmingsinstallatie genoteerd door de verhuurder –indien gewenst samen met de huurder. Het gebruik van elektrische toestellen dient beperkt te worden (overbelasting van het net).
VOORWAARDEN 

Bijzondere bepalingen Brand.


1. Lees vooraf de speciale instructies bij brand.

2. Het brandalarm is enkel te gebruiken bij brand.

3. Bij onterecht gebruik van het brandalarm of brandblussers zal minimaal een vergoeding van 150 € worden gevraagd voor de oproeping van het bevoegd persoon om het alarma te ontgrendelen of brandblussers weer te vullen en verzegelen.


Cecilia zaal

Oppemstraat 32

1861 Wolvertem


kaart :

ROUTE

Hieronder vindt u de link naar de huurvoorwaarden


Huurvoorwaarden

Verhuur 0470 10 25 17

Feestzaal Sint Cecilia Wolvertem

SPECIALE VOORWAARDEN VOOR VERENIGINGEN UIT MEISE WOLVERTEM
Tarief A :  355 €


* * Erkende Socio-Culturele verenigingen en/of privé personen uit de gemeente Meise-Wolvertem.

 

(enkel huur zonder keuken, elektriciteit, verwarming, schoonmaak )

 

* Keuken + 50€ , Elektriciteit 0,26 € per KWH, verwarming 12 € per uur draaitijd.


* zaal poetsen door schoonmaakfirma ( 150 € - zonder keuken,  met keuken 250€)

 


Een VOORSCHOT VAN 800 €  waarvan het huurbedrag 305€/350€ ten laatste binnen de 14 dagen na ondertekening van het contract dient overgeschreven te worden of via betaling in contanten.  Bovendien dient het saldo bedrag minimaal 2 weken voor de activiteit overgeschreven te worden of via betaling in contanten. Het voorschot bevat ( huur van de zaal + waarborg )


Bij de eindafrekening wordt het bedrag voor verwarming , elektriciteit en het verbruik van dranken berekend en samengeteld met de huurprijs en eventuele kosten (poetsploeg, beschadigingen, enz.)

Dit totaal bedrag wordt afgetrokken van het reeds ontvangen voorschot en het verschuldigde saldo wordt via overschrijving of in kontanten betaald. Ingeval dat het verbruik + huur lager is dan het betaalde voorschot zal de KF Sint Cecilia vzw dit bedrag op de rekening van de huurder overschrijven of in kontanten betalen.


 

Tarief B : 500€

privé personen buiten de gemeente of commerciele organisaties

( huur exclusief keuken, electriciteit, verwarming, schoonmaak)


* Keuken + 100€ , Elektriciteit 0,26 € per KWH, verwarming 10 € per uur draaitijd.

* zaal poetsen door schoonmaakfirma ( 150 € - zonder keuken,  met keuken 250€)

 

Een VOORSCHOT VAN 1000 €  waarvan het huurbedrag 1000 € ten laatste binnen de 14 dagen na ondertekening van het contract dient overgeschreven te worden of via betaling in contanten.  Bovendien dient het saldo bedrag minimaal 2 weken voor de activiteit overgeschreven te worden of via betaling in contanten. Het voorschot bevat ( huur van de zaal + waarborg )


Bij de eindafrekening wordt het bedrag voor verwarming , elektriciteit licht en het verbruik van dranken berekend en samengeteld met de huurprijs en eventuele kosten (poetsploeg, beschadigingen, enz.)

Dit totaal bedrag wordt afgetrokken van het reeds ontvangen voorschot en het verschuldigde saldo wordt via overschrijving of in kontanten betaald. Ingeval dat het verbruik + huur lager is dan het betaalde voorschot zal de KF Sint Cecilia vzw dit bedrag op de rekening van de huurder overschrijven of in kontanten betalen.

In deze zijn begrepen: gebruik van de feestzaal (zonder keuken) , buffet, het toneel, de vestiaire, het waterverbruik op de dag van de festiviteiten. De duur van de verhuring omvat de dag van het evenement en ½ -halve  dag  voor opruiming van feestzaal. De feestzaal kan voor meerdere dagen worden gehuurd en hiervoor zal een op aanvraag worden gemaakt. Verwarmingskosten zijn ten laste van de huurder en worden afzonderlijk aangerekend.


 

Toegang tot de zaal: in de mate van het mogelijke is de zaal beschikbaar de dag voor en de dag volgend op de verhuring.(1) Rechten, taksen, belastingen van gelijk welke aard die ingevolge de organisatie in de zaal zouden verschuldigd zijn, vallen ten laste van de huurder. Deze dient zelf de nodige formaliteiten te vervullen ter kwijting ervan.

 


Burgerlijke aansprakelijkheid: VOLLEDIG ten laste van de huurder gedurende de dagen dat de zaal hem ter beschikking staat. En dit met inbegrip van vandalisme, geluidsoverlast ten gevolge van de organisatie. De huurder is verplicht de activiteit te melden bij de gemeentelijke instanties.

De verzekering voor Objectieve aansprakelijkheid is steeds afgesloten door de verhuurder.

Een plaatsbeschrijving wordt opgemaakt bij elke verhuring!
Huur Sint Cecilia Wolvertem

voorwaarden en intern reglement


Geen enkele wijziging mag door de huurder aan de bestaande installaties worden aangebracht, inclusief tap-, toog- en koelinstallaties. Ontbrekend en beschadigd materiaal: dient door de huurder binnen de acht dagen vergoed te worden.

De verhuurder zal zelf de herstelling laten uitvoeren of in de vervanging voorzien. Enkel kleefband is toegelaten om versieringen aan te brengen.


De verhuurder stelt geen personeel ter beschikking van de huurder.


Er zal gedurende de dagen dat de zaak ter beschikking staat van de huurder onvoorwaardelijke vrije toegang tot alle delen van het gebouw moeten verleend worden aan de effectieve leden van de beheerraad van de verhuurder en aan alle andere personen door deze raad aangesteld.


De huurder zal elke bestaande versiering en publiciteit die zich in de zaal bevindt laten hangen, ofwel deze -na voorafgaandelijk akkoord met de verhuurder- wegnemen op de dag van de festiviteiten en ze daarna onmiddellijk in goede orde terugplaatsen. De huurder heeft in GEEN geval recht tot onderverhuring. De huurder verbindt er zich toe vóór zijn vertrek: - de koelinstallatie, licht en verwarming (door in vorstvrij- stand te plaatsen) uit te schakelen. - alle vuren en verlichting te doven en alle buitendeuren met de sleutel te sluiten. Zoniet worden eventuele kosten aangerekend ( Minimum € 250 )


De sleutel dient de dag na het beëindigen van dit contract afgegeven te worden bij de verhuurder. ALLE dranken (Wijnen, bieren en frisdranken) worden enkel door tussenkomst van de verhuurder geleverd. Daartoe dient de huurder zijn behoefte tijdig (minstens 2 weken voorafgaandelijk het gebruik van de zaal) over te maken met behulp van een modelblad, bijgevoegd aan dit contract.


Een inventaris wordt –indien gewenst door de huurder gezamenlijk- opgesteld bij aanvang van de verhuring door de huurder of zijn vervanger en de verhuurder. Indien gebruik wordt vastgesteld van wijnen, bieren en frisdranken die niet geleverd werden via de verhuurder, zal deze overgaan tot het innen van een schadevergoeding, die kan oplopen tot 350€.


De huurder verklaart zich te zullen schikken naar de Wet van 15 juli 1960 tot zedelijke bescherming van de jeugd en kennis te hebben genomen van de artikels 383, alinea 1, en 386bis van het strafwetboek.(zie ook Art 4 van deze voorwaarden). De huurder verbindt er zich toe vóór het beëindigen van het contract: - alle tijdens de verhuring betreden en gebruikte lokalen en het gebruikte materiaal van de feestzaal opnieuw in orde en in onberispelijke staat te brengen. - tafels en stoelen af te kuisen en te schikken volgens uitgehangen plan.


Bij niet naleving van deze verbintenis verklaart de verhuurder zich bereid onmiddellijk bij het verstrijken van dit contract de nodige sommen beschikbaar te stellen om dit werk door derden te laten uitvoeren in overeenkomst met de verhuurder. De vloer van de feestzaal, WC, bergplaats en de andere gebruikte lokalen dienen gekuist te worden met water, waarin vaste of vloeibare zeep is opgelost. Het gebruik van chemische of bijtende oplosmiddelen is verboden.


Indien de huurder de zaal niet gebruikt zal het door hem betaalde voorschot slechts worden terugbetaald nadat de Raad van Bestuur van de Koninklijke Fanfare Sint Cecilia v.z.w. hierover een gunstige beslissing heeft genomen. Sterke dranken mogen in de zaal niet verkocht worden.


Het gebruik van friteuses is enkel toegelaten mits gebruik van vloeibare vetten.! De huurder is in kennis gesteld van de plaats en het gebruik van de brandblusapparaten, gasinstallatie en elektrische installatie. De huurder is verantwoordelijk voor het toegankelijk houden van de nooduitgangen en zorgt er voor dat de nooduitgangdeuren tijdens de festiviteiten niet op slot zijn.


Bij gebruik van de afvalcontainer zal een vergoeding aangerekend worden (dagprijs INCOVO). Bij het begin en het einde van het gebruik van de zaal wordt telkens de stand van de uurmeter van de verwarmingsinstallatie genoteerd door de verhuurder –indien gewenst samen met de huurder. Het gebruik van elektrische toestellen dient beperkt te worden (overbelasting van het net).
VOORWAARDEN 

Bijzondere bepalingen Brand.


1. Lees vooraf de speciale instructies bij brand.

2. Het brandalarm is enkel te gebruiken bij brand.

3. Bij onterecht gebruik van het brandalarm of brandblussers zal minimaal een vergoeding van 150 € worden gevraagd voor de oproeping van het bevoegd persoon om het alarma te ontgrendelen of brandblussers weer te vullen en verzegelen.


Cecilia zaal

Oppemstraat 32

1861 Wolvertem


kaart :

ROUTE

Hieronder vindt u de link naar de huurvoorwaarden


Huurvoorwaarden